Program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”

Od 27 maja 2022 roku rząd uruchomił program "Rodzinny kredyt mieszkaniowy" (do 1 marca 2023 roku program nazywał się "Mieszkanie bez wkładu własnego"). Na czym polega i czy rzeczywiście Polacy mogą otrzymać kredyt na mieszkanie w banku z dofinansowaniem bez posiadania kapitału początkowego, który dotychczas był absolutnie wymagany?

Na czym ma polega program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”?

Rządowy program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” ma na celu ułatwienie Polakom zakupu nieruchomości. Przeszkodą w nabywaniu własnego mieszkania może być to, że w bankach przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wymagane jest przedstawienie dowodu posiadania odpowiednio wysokiego wkładu własnego. Dla młodych Polaków jego odłożenie nie jest łatwe.

Od 2017 roku, zgodnie z rekomendacjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wkład własny do kredytu na mieszkanie lub budowę domu powinien wynosić 20 proc. wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Wiele banków dopuszcza przy tym możliwość zastąpienia połowy wymaganego wkładu zawarciem polisy. Chodzi o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub braku wkładu własnego. Kredytobiorca zobowiązany jest przy tym płacić składkę na takie ubezpieczenie do czasu, aż spłaci tę część kredytu, która odpowiadała wartości wymaganych oszczędności tytułem wkładu.

Natomiast program „Mieszkanie bez wkładu własnego” zakłada, że kredytobiorca, który zechce kupić mieszkanie czy dom z udziałem finansowania bankowego, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie środków bez przedstawiania dowodu posiadania oszczędności. Zdaniem twórców programu zwiększy to dostępność kredytów hipotecznych.

Rządowy program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” wystartował z dniem 27 maja 2022 roku. Ma on pozwolić większej liczbie Polaków na zakup mieszkania na kredyt hipoteczny bez posiadania oszczędności. Podstawą dla sformułowaniaprogramu jest ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku, zakładająca dofinansowanie w kwotach odpowiednich dla danych beneficjentów.

Zgodnie z umieszczonymi w niej zapisami kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego pokrywanego z kieszeni klienta będzie udzielany na następujących warunkach:

  • Z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub domu, a także działki oraz na budowę i wykończenie domu mieszkalnego, pod warunkiem nieprzekroczenia limitu cenowego za 1 m2 mieszkania ( kalkulator mieszkania bez wkładu pokaże, czy dana nieruchomość mieści się w odpowiednim zakresie).

  • Z okresem kredytowania wynoszącym co najmniej 15 lat.

Banki przystępujące do rządowego programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” udzielają tzw. kredytu gwarantowanego, ponieważ brakujący wkład własny zostanie pokryty z dofinansowania ze specjalnej gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla młodych Polaków i nie tylko będzie to oznaczało możliwość zaciągnięcia kredytu bez posiadania dodatkowych oszczędności. Ile wyniesie jego oprocentowanie? Będzie to zależne od wewnętrznej polityki banku.

Gwarantowany wkład własny - jakie warunki musi spełnić kredytobiorca?

Banki przystępujące do rządowego programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” udzielają tzw. kredytu gwarantowanego, ponieważ brakujący wkład własny zostanie pokryty z dofinansowania ze specjalnej gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla młodych Polaków i nie tylko będzie to oznaczało możliwość zaciągnięcia kredytu bez posiadania dodatkowych oszczędności. Ile wyniesie jego oprocentowanie? Będzie to zależne od wewnętrznej polityki banku.

Jednak żądają też od kredytobiorców wniesienia wkładu własnego, by mieć pewność, że dana osoba dysponuje jakimikolwiek środkami na to, by wywiązywać się z płatności rat.

Z kredytu gwarantowanego przez BGK skorzystają wyłącznie gospodarstwa domowe, które zdecydują się kupić na kredyt hipoteczny z banku np. mieszkanie czy dom, ale jednocześnie mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dobrą historię w BIK. W ostatecznej wersji warunków „Mieszkania bez wkładu własnego” rządzący nie zdecydowali się na ujęcie limitu wieku kredytobiorcy, więc nie ma on znaczenia. Nie jest tak, że program pozwala na zakup mieszkania z dopłatą do wkładu własnego tylko młodym Polakom.

Jednak żądają też od kredytobiorców wniesienia wkładu własnego, by mieć pewność, że dana osoba dysponuje jakimikolwiek środkami na to, by wywiązywać się z płatności rat.

Ile wynosi dofinansowanie do wkładu własnego w ramach programu Rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Dofinansowanie wkładu własnego obejmuje od 10 do 20 proc. części kredytu i pokryje nie więcej niż 100 000 zł. Wysokość zobowiązania może być znacznie wyższa i wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych, jeśli tylko zdolność kredytowa gospodarstwa domowego będzie na to pozwalać.

Jeśli o kredyt gwarantowany będą się starać osoby mające co najmniej 2 dzieci, to w ich przypadku zostanie zaakceptowane posiadanie jednej nieruchomości mieszkalnej – nie większej niż 50 m2 przy dwójce pociech w rodzinie, 75 m2 przy trójce lub 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci. Nie będzie takich limitów metrażowych dla rodzin z co najmniej piątką potomstwa.

Takie dopłaty do kredytu pozwolą na jego szybszą spłatę lub nadpłatę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Rodzinny kredyt mieszkaniowy” - ryzyko i limity

Rodziny wielodzietne lub korzystające z mieszkalnictwa społecznego będą mogły otrzymać dofinansowanie do kwoty 160 tys. zł na swój wniosek.

Jeśli w trakcie trwania umowy urodzi im się drugie dziecko, otrzymają Bon Plus na tzw. spłatę rodzinną w wysokości:

W przypadku udzielania w ramach omawianego rządowego programu kredytu bez wkładu własnego dla wyeliminowania ryzyka BGK przyznaje stosowną gwarancję. Ponadto występuje ryzyko wzrostu cen nieruchomości, dlatego twórcy programu zdecydowali się na określenie maksymalnej ceny za 1 m2, za którą będzie można kupić w ramach programu lokal. Limity cenowe za 1 m2 mieszkania są następujące:

  • Dla nowych lokali i domów kupowanych na rynku pierwotnym - cena za 1 m2 użytkowy nie powinna przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3

  • Dla mieszkań używanych, z rynku wtórnego - cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie powinna przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2

Ustawa dopuszcza obniżenie wartości powyższych współczynników, jeśli warunki rynkowe się zmienią. Dopłaty do wkładu własnego będą zależne od limitów. Dzięki kalkulatorowi mieszkania bez wkładu własnego wyliczenie tych limitów cenowych dla uczestnictwa w rządowym programie będzie łatwiejsze.

Przez jaki okres państwo będzie gwarantować dopłaty do wkładu własnego?

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie gwarantowanym w ramach rządowego programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” będzie można ubiegać się o dopłaty do 31 grudnia 2030 roku. Będą one realizowane ze specjalnie utworzonego Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, zasilanego pieniędzmi z budżetu państwa. Wniosek potencjalnego beneficjenta musi być złożony w odpowiednim czasie, by mógł on otrzymać dopłatę.

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego - korzyści

Jednak żądają też od kredytobiorców wniesienia wkładu własnego, by mieć pewność, że dana osoba dysponuje jakimikolwiek środkami na to, by wywiązywać się z płatności rat

W jaki sposób będą wypłacane środki w ramach programu Gwarantowany Wkład Własny?

Błędem jest postrzeganie programu gwarantowanego wkładu własnego na mieszkanie jako sposobu uzyskania pieniędzy do ręki. Osoby kupujące na kredyt lokal nie otrzymają żadnej wypłaty środków finansowych. Zaciągną kredyt na 100 proc. wartości zaplanowanej inwestycji mieszkaniowej, a wymagany kapitał początkowy w bankach zostanie doliczony do ogólnej kwoty zobowiązania. Jedynie spłata części kapitału odpowiadającej wkładowi własnemu będzie zabezpieczona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeśli gospodarstwo domowe miałoby trudności w spłacie swojego zobowiązania, to BGK przekaże kwotę gwarancji do banku. Minimalny okres spłaty wkładu własnego ma wynosić 15 lat.

Inne programy rządowe dla kredytobiorców

Ustawa dopuszcza obniżenie wartości powyższych współczynników, jeśli warunki rynkowe się zmienią. Dopłaty do wkładu własnego będą zależne od limitów. Dzięki kalkulatorowi mieszkania bez wkładu własnego wyliczenie tych limitów cenowych dla uczestnictwa w rządowym programie będzie łatwiejsze.

Przez jaki okres państwo będzie gwarantować dopłaty do wkładu własnego?

Od maja 2022 roku pierwsze gospodarstwa domowe mogły złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Kalkulator programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” sprawdzi czy dana nieruchomość kwalifikuje się do programu. Program będzie pomocą dla tych osób, które nie mają wystarczających dochodów, by zgromadzić oszczędności z przeznaczeniem na kapitał początkowy.